Kære censor!

Vi glæder os til at møde dig som censor ved Kalundborg Gymnasium.

Undervisningsbeskrivelserne kan du finde i Lectio. Rul ned i listen for at finde det pågældende hold.
Bemærk, at nogle af undervisningsbeskrivelserne består af et Word- eller pdf-dokument som erstatter den Lectio-baserede undervisningsbeskrivelse. I så fald vil dette fremgå af undervisningsbeskrivelsens første punkt.

Morgenmaden er i Personalerummet i tidsrummet 7.30 – 8.30. Der er bestilt morgenmad til censorer, som begynder prøver kl. 8.00 eller kl. 8.30.

Frokosten er i Personalerummet i tidsrummet 11.30 – 12.00. Der er bestilt frokost til censorer, som afslutter prøver kl. 11.00 og kl. 11.30 og/eller begynder prøver kl. 12.00.  Såfremt du skal overnatte, henvises til:

eller du kan søge oplysninger om andre muligheder for overnatning på visitvestsjaelland.dk

Bemærk særligt omkring tog- og busdrift:

Husk at tjekke rejseplanen.dk, da der kan være togbusser, aflyste afgange og forlængede rejsetider.

Eventuelle spørgsmål og rettelser til eksamensplanen bedes sendt til mailen sp@kalgym.dk.

Øvrige henvendelser kan rettes til skolens kontor på telefon 59510662 eller kontor@kalgym.dk.

Personalerummet findes på skolens underste etage. Hvis man kommer fra parkeringspladsen vest for gymnasiet, er det nemmest at gå direkte ind i personalerummet (indgang P) ved at følge stien fra parkeringspladsen (blå pil).

Kommer man ad hovedindgangen (indgang A), skal man gå ned ad trappen til højre for indgangen, dreje til venstre og fortsætte ligeud til man kommer til personalerummet (rød pil).

Går man ind ad døren i administrationsbygningen (indgang E), skal man gå ned ad trappen, dreje til højre og herefter til venstre (grøn pil).