NB! Skolen er under ombygning, så C-gangen og F-gangen vil få nye lokalenumre. Nyt kort kommer snarest!

De øvrige lokalers numre vil forblive uændrede.

Klik på kortet for at forstørre: