Kalundborg Gymnasiums bestyrelse arbejder under følgende vedtagne og godkendte vedtægt og forretningsorden (vedtægt og forretningsordning er offentliggjort på hjemmesiden den 30. marts 2023. Vedtægten er senest godkendt af ministeriet i december 2006, med ikrafttrædelse 1. januar 2007).

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, bl.a. skal bestyrelsen fastlægge skolens kvalitetssikring og godkende budget og regnskab. Derudover fastlægger bestyrelsen skolens udbud af valgfag, skolens ferieplan, kontakt mellem forældre og skole, samt Studie- og ordensregler – naturligvis inden for de rammer, der er lagt af undervisningsministeriet.

Bestyrelsen består af:

1 medlem der er udpeget af Kalundborg Kommune: Kristian Kallenbach (formand)
1 medlem, der er udpeget af skolelederne i Kalundborg Kommune: Mette Lykkebo Thomsen (næstformand)
1 medlem, der er udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening: Tina Beck-Nilsson
1 medlem, der er udpeget fra de videregående uddannelser: Réne Gislum
1-3 udefra kommende medlemmer udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering: Karla Dorthea Lentz
2 ansatte:  Annette Bach Møller og Anneli Friis Holdt
2 elever: Nanna Vinter Christensen, 3d og Emma Juul Baarupdal, 2a

 

Referater af bestyrelsesmøder:

Vedtægt og forretningsorden

Vedtægt for Kalundborg Gymnasium (vedtægt og forretningsordning er offentliggjort på hjemmesiden den 30. marts 2023. Vedtægten er senest godkendt af ministeriet i december 2006, med ikrafttrædelse 1. januar 2007).

Forretningsorden for Kalundborg Gymnasiums bestyrelse (offentliggjort på hjemmesiden den 30. marts 2023)