Kalundborg Gymnasiums bestyrelse arbejder under følgende vedtagne og godkendte vedtægt og forretningsorden.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, bl.a. skal bestyrelsen fastlægge skolens kvalitetssikring og godkende budget og regnskab. Derudover fastlægger bestyrelsen skolens udbud af valgfag, skolens ferieplan, kontakt mellem forældre og skole, samt Studie- og ordensregler – naturligvis inden for de rammer, der er lagt af undervisningsministeriet.

Bestyrelsen består af:

1 medlem der er udpeget af Kalundborg Kommune: Kristian Kallenbach (Næstformand)
1 medlem, der er udpeget af skolelederne i Kalundborg Kommune: Mette Lykkebo Thomsen
1 medlem, der er udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening: Jakob Søborg (Formand)
1 medlem, der er udpeget fra de videregående uddannelser: Réne Gislum
1-3 udefra kommende medlemmer udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering: Anja Slooten
2 ansatte:  Annette Bach Møller og Anneli Friis Holdt
2 elever: Emil Bisserup (2a) og Silje Lykke Jønsson (3r)

 

Referater af bestyrelsesmøder: