Kalundborg Gymnasiums bestyrelse arbejder under følgende vedtagne og godkendte vedtægt og forretningsorden.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, bl.a. skal bestyrelsen fastlægge skolens kvalitetssikring og godkende budget og regnskab. Derudover fastlægger bestyrelsen skolens udbud af valgfag, skolens ferieplan, kontakt mellem forældre og skole, samt Studie- og ordensregler – naturligvis inden for de rammer, der er lagt af undervisningsministeriet.

Bestyrelsen består af:

  • indstillet af Kalundborg kommune: Jakob Søborg og Ole Glahn
  • repræsentant for skolelederne: Tina Mandrup, Skolen på Herredsåsen
  • tilknytning til erhvervslivet: Søren Carlsen, novozymes
  • valgt af de ansatte: Annette Bach Møller og Anders Kristensen
  • valgt af eleverne: Lasse Bisp 3b og Liva Plougmann Sørensen 3c
  • Forældrerepræsentant: Anja Slooten

Referater af bestyrelsesmøder: