STX – 3 år med personlig og faglig udvikling

STX er en 3-årig gymnasial uddannelse, som giver adgang til både lange, mellemlange og korte videregående uddannelser.

STX består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Når du starter i gymnasiet, kommer du i en grundforløbsklasse. Her skal du gå indtil første uge af november. I slutningen af grundforløbet skal du vælge studieretning, og din studieretningsklasse vil starter efter grundforløbet.

Grundforløbet

I grundforløbet har alle klasser de samme fag. I løbet af grundforløbet vil du få en klar fornemmelse af, hvordan man arbejder i gymnasiet. Du vil få en introduktion til de forskellige studieretninger, hvor dygtige faglærere vil fortælle dig om studieretningsfagene. Der vil også være ældre elever, som du kan spørge om, hvordan det er at have studieretningen. Sidst men ikke mindst vil vores dygtige og søde studievejledere hjælpe dig med at vælge rigtigt.

Studieretningsforløbet

En studieretning består af 2-3 fag. Alle med mindst et fag på A-niveau. Studieretningsfagene er med til at profilere din uddannelse, så det er meget vigtigt du får valgt den studieretning med fag, der interesserer dig. I studieretningen er der mulighed for at fordybe dig i fagene, og studieretningsfagene danner også baggrund for din store skriftlige opgave i 3g, studieretningsprojektet (SRP).
Ud over de 2-3 studieretningsfag skal du naturligvis også have fællesfag som dansk, historie, religion og idræt. Studieretningen udgør 15-20% af din uddannelse, resten er fællesfag og valgfag. 

 

Studieretninger – STX Kalundborg Gymnasium:

Klik på en studieretning for at læse mere om, hvordan du kan sammensætte din studieretning og dine valgfag:

 

Naturvidenskabelige studieretninger:

Matematik A, Fysik B, Kemi B

I denne studieretning arbejder du med emner, der forbinder fagene matematik, fysik og kemi.

I fysik og kemi bliver der eksperimenteret, hvorefter resultaterne bliver anskueliggjort grafisk og bearbejdet med matematiske værktøjer. Kan du lide at løse matematiske problemer, eksperimentere og finde svar på dine spørgsmål, så er denne studieretning noget for dig. Du kommer bl.a. til at arbejde med metoder til at måle bygningers højde og finde ud af, hvor langt der er til Månen, hvorfor himlen er blå og hvorfor kaffemaskiner kalker til.

I matematik arbejder du bl.a. med geometri, funktioner, statistik, sandsynlighedsregning og generel matematisk teoridannelse.

I fysik arbejder du bl.a.med Solsystemet, lys, kernefysik, elektricitet, bevægelse og kræfter.

I kemi arbejder du bl.a.med kemiske reaktioners hastighed, kroppens kemi, syrer og baser.

STUDIERETNINGSSKEMA

Valgfag: 2 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til de naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser, som f.eks. ingeniør eller læge.

Se alle de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til på Adgangskortet. Tilføj selv 2. fremmedsprog og valgfag.

Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B
Sundhedsvidenskab og bioteknologi har i årtier været kerneområder for danske virksomheder og dansk forskning. I denne studieretning kommer du til at arbejde med naturvidenskab med en fast basis i levende organismer, som netop passer rigtig godt til disse områder, som på flere måder kommer til at tegne vores fremtid som mennesker.

Studieretningsfagene

I bioteknologi arbejder vi med en blanding af fagene kemi og biologi. Vi lærer om levende organismer, og om hvordan bioteknologi benyttes til udvikling af bæredygtige løsninger indenfor miljø, landbrug og sundhedsvidenskab. Forsøg og ekskursioner er faste bestanddele af undervisningen. Vi har eksempelvis et fast samarbejde med Novozymes for at relatere vores undervisning til virkeligheden.

Emner, der ofte arbejdes med er; Resistente bakterier og antibiotika, madens bestanddele og diabetes, infektionssygdomme og vacciner, genmodificerede organismer og landbrug, DNA-teknikker til test af sygdomme og forbrydelser, hormoner og hormonforstyrrende stoffer i miljøet.

I matematik arbejder vi med talbehandling og modeller. Vi får kendskab til forskellige funktionstyper, som beskriver sammenhængen mellem to variable størrelser. Vi vil endvidere lære om statistik og sandsynlighedsregning, således at vi er godt rustede til at tænke kritisk, når naturvidenskabelige teorier skal undersøges.

I fysik beskrives alt fra almindelige fænomener i dagligdagen, som for eksempel beskrivelsen af en billardkugles bevægelse, til små ting fra atomernes verden, og til de helt store ting som vores Univers, og alt andet imellem disse.

STUDIERETNINGSSKEMA

Valgfag: 2 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at tage en naturvidenskabelig uddannelse senere hen. Det være sig både ingeniør, kemiker, biolog, bioteknolog, fysiker og sundhedsvidenskabelige uddannelser som farmaceut, sygeplejerske, læge, laborant, dyrlæge osv.  

Se alle de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til på Adgangskortet. Tilføj selv 2. fremmedsprog og valgfag.

Biologi A, Kemi B

I denne studieretning kommer du til at arbejde med aktuelle problemstillinger i fagene biologi og kemi i laboratoriet og i naturen. Studieretningen beskæftiger sig hovedsagelig med sundhed, bioteknologi og miljø.

Studieretningsfagene

I biologi A opnår du forståelse for levende organismers opbygning. Du vil lære om menneskets fysiologi med aktuelle emner om sundhed, sygdom, ernæring og motion. Derudover er vigtige emner genetik, økologi og biokemi. Du kommer også til at arbejde med hvordan biologisk viden anvendes medicinsk og bioteknologisk i forhold til at løse miljøproblemer. I løbet af din studietid opnår du en stor indsigt i din egen fantastiske krop og naturens forunderlige univers.

I kemi B opnår du forståelse for opbygningen af både organiske og uorganiske forbindelser. Du bliver i stand at udføre praktiske forsøg som understøtter din biologiske forståelse.  Kemien kan således opfattes som et fag i sig selv, men også som et støttefag til biologien.

Med kemi opnår man en solid viden om kemisk ligevægt, medicinsk fremstilling, separationsmetoder, laboratorieteknik og afrapportering/formidling.

Eksempler på emner, der arbejdes med:

 • Sund og usund mad
 • Muskler og energiproduktion under f.eks. løb.
 • Hormoner og doping.
 • Rusmidler.
 • Gæring af øl og vin.
 • Gensplejsning og kloning.
 • Evolution.
 • Økotoksikologi og skadelige kemikalier i vores hverdag.

Hvis du interesserer dig for din krop og naturens spændende kemi og biologi er denne studieretning noget for dig. Af særlige aktiviteter er studieretningen tilknyttet et lokalt og europæisk sundhedsprojekt med fokus på social, mental og fysisk sundhed.

STUDIERETNINGSSKEMA

Valgfag: 1 fag på A-niveau og 2 fag på mindst C-niveau

Uddannelsesmuligheder

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at søge ind på mange sundhedsuddannelser som f.eks. fysioterapeut, sygeplejerske, ernæring og sundhed, idrætsuddannelsen eller læge. Der ud over er du godt rustet ift. biologistudiet og kemistudiet.

Se alle de videregående uddannelser, som studieretningen giver adgang til på AdgangskortetTilføj selv 2. fremmedsprog og valgfag.

Samfundsvidenskabelige studieretninger:

Samfundsfag A, Engelsk A

I denne studieretning kommer du til at arbejde med de udfordringer, der er i en globaliseret verden.

Studieretningsfagene

I Samfundsfag A opnår du viden om politik, økonomi, sociologi og international politik.

I Engelsk A får du indsigt i og viden om engelsksprogede samfund og kulturer.

Eksempler på emner, der arbejdes med

 • Identitet
 • Kulturmøder
 • Globalisering
 • Det senmoderne samfund
 • USA
 • Flygtninge og indvandring
 • Forskelle på rige og fattige i verden
 • Politisk kommunikation
 • Bæredygtighed
 • Mediernes betydning og påvirkning

STUDIERETNINGSSKEMA – 

Valgfag: Naturvidenskabeligt fag på B-niveau og 2 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at tage en samfundsvidenskabelig uddannelse, som f.eks. jura, økonomi eller andet.

Se de videregående uddannelser, som denne studieretning giver adgang til i Adgangskortet. Tilføj selv 2. fremmedsprog og valgfag

Samfundsfag A, Matematik A

I denne studieretning kommer du til at arbejde med dansk og international politik. Du lærer blandt andet om fattigdom, miljøpolitik og dansk og global økonomi.

Studieretningsfagene

I Samfundsfag A opnår du viden om politik, økonomi, sociologi og international politik.

I Matematik A arbejder du med matematiske teorier, sætninger og modeller.

Eksempler på emner, der arbejdes med

 • Forskelle på rige og fattige i Danmark
 • Demokrati og valg
 • Finanskrisen
 • Statistiske sammenhænge
 • Økonomiske modeller
 • Globaliseringen
 • Bæredygtighed

STUDIERETNINGSSKEMA

Valgfag: Et naturvidenskabeligt fag på B-niveau og 2 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at tage en samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig uddannelse til f.eks. økonom, socialrådgiver, aktuar eller sundhedsvidenskab .

Se de videregående uddannelser, som denne studieretning giver adgang til i Adgangskortet. Tilføj selv 2. fremmedsprog og valgfag

Sproglige studieretninger:

Engelsk A, Spansk begynder A, Tysk fortsætter B

I denne studieretning kommer du til at arbejde med sprog, kultur og samfundsforhold i et globalt perspektiv. Sprog åbner døre til at kunne forstå andre landes traditioner og kulturelle særpræg.

I denne studieretning kan du afslutte matematik på C-niveau!

Studieretningsfagene

I Engelsk A arbejder du videre med dine evner inden for mundtlig og skriftlig engelsk  og øger din viden om de engelsksprogede samfund og kulturer.

I Spansk A lærer du et helt nyt sprog fra bunden og får samtidig indsigt i flere af de spansksprogede landes kultur, samfund, litteratur og film. I samarbejde med engelsk kan du f. eks. lære om den stadigt voksende spansktalende befolkning i USA og dennes betydning for USA’s udvikling.

I Tysk B forbedrer du dit tysk fra folkeskolen og opnår viden om de tysktalende landes kultur, samfund og historie.

I denne studieretning vil du komme på studietur til mindst ét af de lande, hvor fremmedsproget tales, så du kan øve dit sprog i praksis.

Eksempler på emner, der arbejdes med

 • Immigration fra Latinamerika til USA og ”latinoernes” betydning i USA i dag
 • Holocaust
 • Det delte og genforenede Tyskland
 • Eventyr og fantasy fra Rødhætte til Harry Potter
 • Ungdomskulturer
 • Film: Fra Almodóvar til Youtube
 • Digital grammatik
 • Litteratur: Fra Goethe og Shakespeare til Shutter Island og Rammstein

STUDIERETNINGSSKEMA

Valgfag: 2 fag på mindst B-niveau og 1 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at komme i dialog med mennesker fra hele kloden. Når du bliver god til engelsk, tysk og spansk, kan du kommunikere med over halvdelen af jordens befolkning. Så du er godt rustet til at læse humanistiske fag som f.eks. antropologi, tolk eller et sprogfag. 

Se de videregående uddannelser, som denne studieretning giver adgang til i Adgangskortet. Tilføj selv valgfag.

Engelsk A, Spansk begynder A, Fransk fortsætter B

I denne studieretning kommer du til at arbejde med sprog, kultur og samfundsforhold i et globalt perspektiv. Sprog åbner døre til at kunne forstå andre landes traditioner og kulturelle særpræg.

I denne studieretning kan du afslutte matematik på C-niveau!

Studieretningsfagene

I Engelsk A arbejder du videre med dine evner inden for mundtlig og skriftlig engelsk  og øger din viden om de engelsksprogede samfund og kulturer.

I Spansk A lærer du et helt nyt sprog fra bunden og får samtidig indsigt i flere af de spansksprogede landes kultur, samfund, litteratur og film. I samarbejde med engelsk kan du f. eks. lære om den stadigt voksende spansktalende befolkning i USA og dennes betydning for USA’s udvikling.

I Fransk fortsætter B forbedrer du dit fransk fra folkeskolen og opnår viden om de fransktalende landes kultur, samfund og historie.

I denne studieretning vil du komme på studietur til mindst ét af de lande, hvor fremmedsproget tales, så du kan øve dit sprog i praksis.

Eksempler på emner, der arbejdes med

 • Terror i Frankrig
 • Den spanske borgerkrig
 • Immigration fra Latinamerika til USA og ”latinoernes” betydning i USA i dag
 • Eventyr og fantasy fra Rødhætte til Harry Potter
 • Ungdomskulturer
 • Film: Fra ”De urørlige” til Youtube
 • Digital grammatik
 • Litteratur: fra Cervantes og Shakespeare til Shutter Island

STUDIERETNINGSSKEMA

Valgfag: 2 fag på mindst B-niveau og 1 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at komme i dialog med mennesker fra hele kloden. Når du bliver god til engelsk,  fransk og spansk, kan du kommunikere med over halvdelen af jordens befolkning. Så du er godt rustet til at læse humanistiske fag som f.eks. antropologi, tolk eller et sprogfag.

Se de videregående uddannelser, som denne studieretning giver adgang til i Adgangskortet. Tilføj selv valgfag.

Engelsk A, Fransk begynder A, Samfundsfag B

I denne studieretning kommer du til at arbejde med sprog med fokus på samfundsfaglige problemstillinger i et globalt perspektiv. Sprog åbner døre til at kunne forstå andre landes traditioner, kulturelle særpræg og samfundsfaglige forhold.

Fremmedsprog gør dig i stand til at komme i dialog med mennesker fra hele kloden og forstå deres liv, muligheder og udfordringer.

Studieretningsfagene

I Engelsk A arbejder du videre med dine evner inden for mundtlig og skriftlig engelsk  og øger din viden om de engelsksprogede samfund og kulturer.

I Fransk begynder A lærer du et helt nyt sprog fra bunden og får samtidig indsigt i den franske kultur, samfund, litteratur og historie.

I Samfundsfag B opnår du viden om politik, økonomi, sociologi og international politik.

Eksempler på emner, der arbejdes med

 • Immigration til USA og Europa
 • International politik
 • Terror i Frankrig
 • Mure i verden
 • Det europæiske samarbejde
 • Ungdoms- og cyberkultur
 • Verden og mennesker set gennem bøger og film

STUDIERETNINGSSKEMA

Valgfag: 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau og 2 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at komme i dialog med mennesker fra hele kloden og du har gode forudsætninger for at læse fag som f.eks. antropologi, jura eller folkeskolelærer.

Se de videregående uddannelser, som denne studieretning giver adgang til i Adgangskortet. Tilføj selv valgfag.

Kunstneriske studieretninger:

Musik A, Engelsk A

I denne studieretning kommer du til at arbejde praktisk og teoretisk med musik og med at forstå, hvordan musik og tekst arbejder sammen og påvirker os. Store dele af den rytmiske musik, som vi hører i dag har sit udspring og sin baggrund i den engelsksprogede del af verden, så der er en helt naturlig sammenhæng mellem de to fag.

Studieretningsfagene

I Musik A skal du udvikle praktiske færdigheder indenfor sammenspil og sang. Her kommer du til at lære, hvordan du bedst arbejder sammen med andre om et fælles produkt.

Du skal også lære, hvorfor vi kan høre forskel på Mozart og Beatles og kunne udtrykke dig fagligt om det. For at kunne gøre dette skal du lære nodesproget – et globalt sprog – og du slutter med at kunne skrive musik.

I Engelsk A får du indsigt i og viden om engelsksprogede samfund og kulturer. Du kommer til at arbejde meget med sprog, kultur og samfundsforhold i et globalt perspektiv. Faget er i høj grad et must i den digitale og globaliserede verden i dag.

Eksempler på emner, der arbejdes med

 • Dansk- og engelsksprogede musicals
 • Rockmusik
 • Blues og jazz
 • Sort identitet i 1960’ernes USA
 • Kan Mozart rocke – kan Bach swinge?
 • Sammenhængen mellem borgerrettighedsbevægelsen og blues samt jazz
 • Gyldne snit i klassisk og moderne musik
 • Ungdomsoprør og ungdomskultur
 • Identitet og image

STUDIERETNINGSSKEMA

Valgfag: 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau og 2 fag på mindst C-niveau

I studieretningen udvikler du dine evner til at være aktiv i kreative processer. Du bliver udfordret og trænet i at stå frem både personligt og sammen med andre.

Du får mulighed for at læse videre på mange uddannelser inden for bl.a. undervisning, kommunikation, teknisk produktion, musik- og medieverden etc.

Se de videregående uddannelser, som denne studieretning giver adgang til i Adgangskortet. Tilføj selv 2. fremmedsprog og valgfag

Musik A, Matematik A

I denne studieretning kommer du til at arbejder du med musikalske og litterære virkemidler.

Studieretningsfagene

I Musik A skal du spille og synge, både alene og sammen med andre. Du skal lære noder, lytte til musik samt udtrykke dig fagligt, hvad du hører.

I Matematik A opnår du kendskab til fagets særegne symbolsprog, teorier og beviser. Teorierne bruges til at opstille matematiske modeller, som kan være med til at forklare virkelige problemstillinger.

Eksempler på emner, der arbejdes med

 • Dansk- og engelsksprogede musicals
 • Rockmusik
 • Lyd som tal
 • Blues og jazz
 • Kan Mozart rocke – kan Bach swinge?
 • Sammenhængen mellem borgerrettighedsbevægelsen og blues samt jazz
 • Gyldne snit i klassisk og moderne musik

STUDIERETNINGSSKEMA

Valgfag: 1 naturvidenskabeligt fag på B-niveau og 2 fag på mindst C-niveau

Med denne studieretning bliver du godt rustet til at være aktiv i kreative processer. Du får matematik og musik på et højt fagligt niveau, dette giver dig mulighed for at læse videre på mange videregående uddannelser.

Se de videregående uddannelser, som denne studieretning giver adgang til i Adgangskortet. Tilføj selv 2. fremmedsprog og valgfag

Her kan du se film om de fire hovedområder på stx (du skal acceptere cookies på siden for at kunne se filmene).

Naturvidenskabelige fag

Samfundsfag

Sprogfag

Kunstneriske fag

Du kan søge optagelse på www.optagelse.dk