Optagelsesprøve og samtale

Hvis du kommer direkte fra folkeskolen skal du til optagelsesprøve, hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat, hvis du ikke aflægger prøve i 9. eller 10. klasse, hvis du ikke har haft undervisning i fransk eller tysk i 5 år i grundskolen, hvis du ikke har søgt senest d. 1. marts eller hvis du ikke søger i direkte i forlængelse af .9. eller 10. klasse til STX

Hvornår foregår optagelsesprøven og samtalen?

Nærmere information kommer, når du bliver indkaldt til prøven.

Hvor foregår optagelsesprøven og optagelsessamtalen?

Optagelsesprøven og optagelsessamtalen foregår på Kalundborg Gymnasium, hvis du har os som din første prioritet.

Hvilken form har prøven, og hvilke fag indgår?

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skrives på computer og du skal medbringe din egen computer. Prøven består af enkeltfaglige opgaver i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. I forbindelse med prøven må du bruge alle hjælpemidler (formelsamling, ordbøger, bøger mm.). Du må ikke bruge internettet, og du må naturligvis ikke kommunikere med nogen undervejs.

Du kan se et eksempel på prøven her

 

Hvordan foregår optagelsessamtalen?

Ved optagelsessamtalen deltager en leder og formålet er at få et indtryk af dine personlige og sociale forudsætninger,  vi kommer også ind dine faglige forudsætninger, herunder resultatet af optagelsesprøven.

Hvornår får jeg resultatet?

På baggrund af optagelsesprøven og optagelsessamtalen bliver det vurderet, om du kan optages på Kalundborg Gymnasium. Du får typisk resultatet den dag, hvor optagelsessamtalen gennemføres.

Hvad hvis du ikke søger direkte fra 9. eller 10 klasse på hf?

Hvis du søger optagelse på hf, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, bliver du optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Du vil blive indkaldt til en vurdering på Kalundborg Gymnasium.