3-årig HF


LIGE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE

Kalundborg gymnasium tilbyder et 3-årigt HF-forløb for unge med behov for ekstra ro, tid og støtte.

Nogle elever har svært ved at følge undervisningen i en traditionel 2-årig HF-klasse. De behøver mere ro, tid og støtte. Med en 3-årig HF kan du få lov til at tage en HF-eksamen over tre år, hvis du har en sagkyndig udtalelse (diagnosepapirer eller anden lægelig udtalelse). På baggrund af den sagkyndige udtalelse vurderer vi sammen med UU, om der er behov for 3 år. Den 3-årige HF-eksamen er oprettet inden for gældende bekendtgørelse. Du har derfor nøjagtig de samme muligheder som med en traditionel 2-årig HF-eksamen.
Du skal være opmærksom på, at den 3-årige HF ikke er et specialtilbud, men et almindeligt skoletilbud. Der vil derfor være lige så mange elever som i en almindelig hf-klasse, optagelseskriterierne er de samme, og reglerne for fravær er som udgangspunkt som på andre ungdomsuddannelser, men med hensyntagen til elevernes særlige behov.

Du kan læse om nogle af eleverne på 3-årig HF i denne artikel hos Information: For Frederikke er en 3-årig HF en god vej til “det almindelige ungdomsliv”
samt hos Sjællandske: 3-årig HF styrker selvtilliden og Sårbare og skoletrætte får en ny chance

Hvordan tilmelder jeg mig?

Uddannelsen er beregnet for unge med særlige behov. På baggrund af en sagkyndig udtalelse fra en fagperson bliver du visiteret til uddannelsen af en UU-vejleder. Senere kan du komme du til en optagelsessamtale hos os. Du søger optagelse på optagelse.dk senest 1. marts.

Faglighed og fællesskab i klare rammer

Skoledagen foregår i klasselokaler og i faglokaler. Lærergruppen er et fast team, der er indstillet på at rumme elever med udfordringer. Til klassen er knyttet en fast mentor som er med i de fleste timer og som man har den daglige kontakt med.
Der er typisk undervisning i 2 moduler om dagen fra kl. 9.55 til kl. 13.35. Mandag efter skoletid er der studietid, hvor du kan få hjælp og støtte til dine faglige opgaver og forberedelse til timerne.
De første 2 år har du fællesfag. I 3. hf har du dansk, fagpakkefag samt et valgfag.
Fag og fagpakker er de samme som på 2-årig hf. Du kan læse mere om fagene her: Ny elev – HF

Optagelse

Hvis du mener, at 3-årig HF er et tilbud til dig, skal du kontakte din UU-vejleder. De sørger for, at vi får den sagkyndige udtalelse, der kræves for at følge en HF over tre år. Ansøgningsfristen til 3-årig HF er d. 1. marts, via optagelse.dk.
Sørg for at markere feltet “forrang”, når du søger den 3-årige HF.
Herefter kan du blive indkaldt til en samtale på skolen, hvor du kan møde op med én eller flere voksne personer, f.eks. dine forældre, UU-vejleder, eller andre der vil støtte dig og din skolegang. Kort inden sommerferien vil skolen sende dig en bekræftelse på din optagelse.

Kom på besøg

Du er altid velkommen til at lave en aftale og komme på besøg på vores skole, hvor du kan få en rundvisning og en snak om vores 3-årige HF-tilbud.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Kalundborg Gymnasium på telefon 59510662 og spørge efter Mads Seneberg Christensen eller sende en mail til mc@kalgym.dk