Studievejledere

Kristina Aaskov Thomsen - KT

Kristina Aaskov Thomsen - KT

Studievejleder for: 1b, 1c, 1t, 2a, 3d, 3t, 3y, 2q

kt@kalgym.dk

Anja Wuust Henriksen - AB

Anja Wuust Henriksen - AB

Studievejleder for: 2t, 3x, 2r, 3r

ab@kalgym.dk

Anneli Friis Holdt

Anneli Friis Holdt

Studievejleder for: 1x, 1y, 2c, 2d, 3a, 1p, 1q

af@kalgym.dk

Emilie Querling Olesen

Emilie Querling Olesen

Studievejleder for: 2x, 2y, 3c, 2p

eo@kalgym.dk

Studievejledning på Kalundborg Gymnasium

Formålet med studievejledning på Kalundborg Gymnasium er at sikre at så mange som muligt gennemfører stx og hf-uddannelsen. I samarbejde med Studievalg Danmark skal studievejledningen forberede dig til at vælge videre uddannelse.

Du kan få en personlig og fortrolig samtale med en studievejleder. Din studievejleder kan hjælpe dig med at få overblik over din situation og bidrage til at styrke din selvforståelse og kompetencer i forhold til at gennemføre din ungdomsuddannelse. Det er også studievejlederen, der samarbejder med faglærere, ledelse og forældre.

Studievejledningen har desuden kontakt til eksterne institutioner fx kommunen, Skole-Socialforvaltning-Politi (SSP), psykologhjælp og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) omkring forhold vedrørende den enkelte elev.

Studievejledningen på Kalundborg Gymnasium er en integreret del af skolens kultur og studiemiljø.