Studievejledere

Finn Skouenborg - FS

Finn Skouenborg - FS

Studievejleder for for: 1a, 1p, 1y, 2p, 2c, 2t, 3b, 3k, 3m og 3x

Telefon: 20 62 93 87

Mail: fs@kalgym.dk

Kristina Aaskov Thomsen - KT

Kristina Aaskov Thomsen - KT

Studievejleder for: 1c, 1d, 1x, 2y, 2q og 3a

Telefon: 29 89 84 14

Mail: kt@kalgym.dk

Rasmus Vestergaard - RV

Rasmus Vestergaard - RV

Studievejleder for: 2b og 2d

Telefon: 29 79 79 50

Mail: rv@kalgym.dk

Rikke Bjørn Jensen - RJ

Rikke Bjørn Jensen - RJ

Studievejleder for: 1km, 1r, 1t, 2a, 2km, 3c, 3d og 3y

Telefon: 29 79 79 53

Mail: rj@kalgym.dk

Anja Wuust Henriksen - AB

Anja Wuust Henriksen - AB

Studievejleder for 2r og 3r

Telefon: 22 36 53 50

Mail: ab@kalgym.dk

(Jesper Engsvang Nielsen (EN) er i foråret 2020 studievejleder for 1q)

Studievejledning på Kalundborg Gymnasium

Formålet med studievejledning på Kalundborg Gymnasium er at sikre at så mange som muligt gennemfører stx og hf-uddannelsen. I samarbejde med Studievalg Sjælland skal studievejledningen forberede dig til at vælge videre uddannelse.

Du kan få en personlig og fortrolig samtale med en studievejleder. Din studievejleder kan hjælpe dig med at få overblik over din situation og bidrage til at styrke din selvforståelse og kompetencer i forhold til at gennemføre din ungdomsuddannelse. Det er også studievejlederen, der samarbejder med faglærere, ledelse og forældre.

Studievejledningen har desuden kontakt til eksterne institutioner fx kommunen, Skole-Socialforvaltning-Politi (SSP), psykologhjælp og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) omkring forhold vedrørende den enkelte elev.

Studievejledningen på Kalundborg Gymnasium er en integreret del af skolens kultur og studiemiljø.