Lærere

Alle ansatte kan kontaktes via e-mail. Adressen er initialer efterfulgt af @kalgym.dk, f. eks. xx@kalgym.dk

AA

AA

Ann-Louise Gissel Aarkrog

Kemi

AB

AB

Anja Wuust Henriksen

Dansk, Psykologi

Mentor
Studievejleder 

AE

AE

Anne Larsen

Historie, Samfundsfag

AF

AF

Anneli Friis Holdt

Idræt

Studievejleder

AH

AH

Amalie Norup Hansen

Samfundsfag

AM

AM

Annette Bach Møller

Biologi, Bioteknologi, Billedkunst

GL-tillidsrepræsentant

AS

AS

Anne Sofie Mandel

Dansk, Samfundsfag

BA

BA

Benny Aavirke

Matematik, fysik
CH

CH

Carina Høgstad

Dansk, Religion
CJ

CJ

Cathrine Stig Jensen

Dansk, Engelsk

CL

CL

Christina Lange

Engelsk, Drama

CM

CM

Christian Møller Malmos

Naturgeografi, spansk

DK

DK

Dolly Kjeldsen

Musik, Idræt

Kursusleder

EN

EN

Jesper Engsvang Nielsen

Engelsk, Oldtidskundskab

Uddannelseschef

EO

EO

Emilie Querling Olsen

Dansk, Engelsk

Studievejleder

ES

ES

Emilie Stougaard

Dramatik, Engelsk

GL

GL

Gina Labovic Aaen

Samfundsfag

HN

HN

Henriette Elgaard Nissen

Kemi, Matematik

HV

HV

Hanne Valentinussen

Dansk, Tysk

Læsevejleder

JA

JA

Jürgen Andresen

Tysk, Fransk, Spansk

JJ

JJ

Johanne Holmstrøm Esbo

Dansk, Religion

JK

JK

Jens Kristian Sørensen

Biologi, Idræt
JO

JO

Johannes Blok Worm

Filosofi, Psykologi, Biologi

JW

JW

Jens Bjarne Arpe Winther

Bioteknologi, Filosofi, Kemi, Psykologi

KA

KA

Karim Haider

Matematik

KD

KD

Karin Degn Rothmann

Oldtidskundskab, Dansk, Græsk

KH

KH

Kathrine Henriksen

Fransk, Tysk

Læsevejleder

KO

KO

Kenneth Vanman Offersen

Matematik

KT

KT

Kristina Aaskov Thomsen

Engelsk, Mediefag

Studievejleder

LA

LA

Lasse Hasløv (orlov)

Idræt

Studievejleder

LB

LB

Linda Bjerager

Bioteknologi, Kemi

LE

LE

Leticia Álvarez Peña

Spansk
LK

LK

Lars Kruse

Dansk, Idræt, Mediefag

LV

LV

Lotte Ankjer Vestermarken

Historie, Religion, Oldtidskundskab

LY

LY

Maria Lyngbye

Dansk, Historie, Tysk

MA

MA

Mattias Löb

Dansk, Engelsk

International koordinator

MC

MC

Mads Seneberg Christensen

Samfundsfag, Naturgeografi, Erhvervsøkonomi

Vicerektor

ME

ME

Marie Lindersgaard Hansen

Matematik

MH

MH

Martin Holdt

Idræt, Oldtidskundskab

ML

ML

Malene Lysemose

Spansk, Tysk

Kommunikationsmedarbejder
International koordinator

MN

MN

Marie Brøgger Najbjerg

Historie, Billedkunst
PS

PS

Pernille Skafte

Dansk, Historie

RC

RC

Rasmus Cederlund

Dansk, Filosofi

RN

RN

Rasmus Brøgger Najbjerg

Fysik, Kemi
RS

RS

Rasmus Stobberup

Samfundsfag, Psykologi

RV

RV

Rasmus Vestergaard

Matematik

Uddannelseschef

SD

SD

Søren Daugaard

Samfundsfag, Historie
SL

SL

Sarah Louise Bue Lund

Engelsk, Historie

SN

SN

Signe Østergaard Nielsen

Religion

SS

SS

Sebastian Schultze

Biologi

TC

TC

Thomas Wolff Biber Clausen

Naturgeografi, engelsk

TF

TF

Thomas Faisst

Matematik

TL

TL

Trine Fogh Lauridsen

Dansk, Samfundsfag

Rektor

TM

TM

Thomas Bach Møller

Biologi, Idræt

TN

TN

Tim Nielsen

Fysik, Musik, Astronomi

VV

VV

Vibeke Anjker Vestermarken

Matematik

WH

WH

Winnie Trankjær

Engelsk, Historie