I henhold til myndighedernes retningslinjer er alle elever hjemsendt til virtuel undervisning fra mandag den 14. december til og med 7. februar. Skriftlig eksamenstræning vil også blive afviklet hjemmefra. Alle elever kan følge deres skema i Lectio, hvor de kan se, hvordan undervisningen kommer til at foregå.

Vi opdaterer løbende på skolens hjemmeside, sociale medier og Lectio.