Først og fremmest: TUSIND TAK til alle værtsfamilier for at I vil være med til at indkvartere vores mange internationale gæster til Euroweek! Vi kunne ikke gennemføre dette projekt uden jer!

I den første e-mail har I fået information om jeres gæst, og i e-mailen var også et informationsbrev til værtsfamilier med praktiske oplysninger. Dette brev kan I også finde her.
Onsdag den 14. september afholdt vi et informationsmøde for værtsfamilier, hvor program, praktiske oplysninger og ankomsttider blev gennemgået. I kan gense PowerPoint-præsentationen fra mødet her.

Programmet for ugen lyder:

Onsdag den 21. september: gæsterne ankommer til Kalundborg Gymnasium i løbet af eftermiddagen/aftenen og bliver hentet af de danske værtsfamilier.
Torsdag den 22. september:
8.05: De europæiske elever møder på gymnasiet kl. 8.05 og skal gå ned i samlingssalen, hvor der er åbningsceremoni for Euroweek kl. 8.30. Kl. 12.45 går eleverne flag-parade gennem byen, og hvis I har tid, er I meget velkomne til at overvære den flotte parade.
19.00: Elevernes program er slut, og værtsfamilierne henter dem på gymnasiet, med mindre I har lavet en anden aftale med jeres gæster.
Fredag den 23. september:
8.05: Eleverne møder ind på gymnasiet og skal gå ned i samlingssalen til workshop.
16.00: Dagens program er slut, og gæsterne afhentes på gymnasiet, med mindre I har lavet en anden aftale.
Lørdag den 24. september:
7.45: Gæsterne mødes på gymnasiet, hvor de tager afsked med værtsfamilierne og rejser videre med bus mod København og senere Kalmar.

Du kan læse mere om Euroweek 2022 på euroweek.org og kontakte de danske arrangører på euroweek@kalgym.dk eller skrive en besked i Lectio til gruppen ”Euroweek styregruppe”.

Hvis du ikke har tilmeldt dig som værtsfamilie, men gerne vil være med, kan du tilmelde dig som backup i tilfælde af sygdom eller lignende: TILMELDING SOM VÆRTSFAMILIE TIL EUROWEEK 2022