Fredag morgen – 7. september klokken 7.30 – kan du få Verdens Bedste Nyheder ved Kalundborg Gymnasium.  Lokale frivillige fra Kalundborg Gymnasiums globale elevudvalg tropper op og uddeler chokolade og en avis med konstruktive nyheder om den globale udvikling for piger og kvinder til morgenfriske danskere i Kalundborg. Vi vil gerne være med til at fortælle om de dokumenterede fremskridt om ligestilling, der sker i verden.

Det går nemlig bedre for pigerne på så markante områder som uddannelse, sundhed og politisk indflydelse. Derfor går 1651 frivillige på gaden 188 steder landet over, fra Frederikshavn til Nakskov, og uddeler Verdens Bedste Nyheder til danskerne. Her er et par eksempler på gode nyheder:

På verdensplan kommer næsten lige så mange piger som drenge i grundskole – 88 procent af alle piger i verden mod 90 procent af drengene. Samtidig har kvinderne overhalet mændene, når det handler om at læse videre.  I dag bliver der i gennemsnit optaget 112 kvinder for hver 100 drenge på videregående uddannelser verden over.

Også på sundhedsområdet går det fremad for kvinderne. Mødredødeligheden er næsten halveret i forhold til 1990, blandt andet fordi flere og flere kvinder har adgang til kvalificeret lægehjælp ved fødsler.

Pigernes rettigheder får det også bedre og bedre. Børneægteskaber blandt de yngste børn er mere end halveret siden 2000, hvor 11 procent af verdens piger blev gift, før de var 15 år. Nu er tallet 5 procent. Andelen af piger, der bliver omskåret, er faldet med cirka en fjerdedel siden 1990. Der kommer også flere og flere kvindelige politikere – nu er næsten en fjerdedel af parlamentsmedlemmer verden over kvinder, hvilket næsten er en fordobling siden 1990.

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie for konstruktiv journalistik, der er stiftet af FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv. De frivillige, der deler aviser ud d. 7. september, er privatpersoner og ildsjæle fra danske udviklingsorganisationer, virksomheder og skoler, der vil være med til at sprede Verdens Bedste Nyheders budskaber.