Den 15. november afholdt Kalundborg Gymnasium valgdebat som optakt til valget til kommune og region i næste uge. Alle elever med samfundsfag på A-niveau deltog i debatten.

Lokale politikere fra 11 partier deltog i debatten, hvor politikerne først fik tid til at præsentere sig selv og deres mærkesager og efterfølgende svarede på spørgsmål fra eleverne.