Efter statsministerens seneste udmelding har vi besluttet følgende for undervisningen på Kalundborg Gymnasium:

– I uge 16 vil al undervisning – også for afgangselever – fortsat foregå virtuelt. Vi afventer klare instrukser om omfang og afvikling af eksamen, før vi beslutter, hvordan en fysisk undervisning vil kunne tilrettelægges.

– Alle skriftlige årsprøver bliver gennemført hjemmefra.

– NF-eksamenerne gennemføres virtuelt.

Når vi har fået yderligere information om vilkårene for skoleårets afslutning, melder vi rammerne ud for undervisningen i uge 17 og fremefter. Vi ved endnu ikke, hvordan 2. og 3. HF’ernes eksamensperiode bliver.

Følg evt. med på Undervisningsministeriets hjemmeside:
Generelt om genåbning af landets skoler
Spørgsmål og svar om lukning og genåbning af gymnasiale uddannelser