Kalundborg Gymnasium deltager i to projekter støttet af Nordplus. Målet med vores deltagelse i disse projekter er at give eleverne udsyn og udvikle deres globale kompetencer.

STEM and worklife

I samarbejde med partnerskoler i Litauen og Finland fokuser vi i dette projekt på

Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) og arbejdsliv i et internationalt perspektiv. I løbet af tre udvekslinger lærer eleverne om industri i de forskellige lande, og de får indsigt muligheder for en fremtidig karriere indenfor naturvidenskab. Elevernes interkulturelle forståelse trænes, når samarbejder med eleverne fra de forskellige lande. Interkulturelle kompetencer er vigtige færdigheder for eleverne, hvis de ønsker en karriere i en international virksomhed, men de er også bredere forstand som aktive verdensborgere.

Global Goals Enquiry

Projektet Global Goals Enquiry er særligt rettet mod skolens globale elevudvalg. Over tre år over besøger vi skoler i Finland, Island, Letland, Estland og Litauen, hvor vi bruger en uge på at udforske et af verdensmålene for bæredygtig udvikling. Projektets mål er at give eleverne en mulighed for at bruge og videreudvikle 21. århundredes kompetencer og derved forberede dem til en verden i forandring og give dem erfaringer med dyb læring. På udvekslingerne afholdes en Global Goals Enquiry Workshop, som er inspireret af Learning Power modellen“Crick Learning for Resilient Agency” (CLARA). Her bruger eleverne blandt andet deres nysgerrighed, kreativitet og samarbejdsevner til at udforske et af verdensmålene.

Du kan læse mere om projektet her og læse elevernes artikel om turen til Estland.