Læringsprojektet CLARA

På Kalundborg Gymnasium ønsker vi at være en skole, hvor der er godt at være og godt at lære. For at opnå denne målsætning har vi særligt fokus på at opbygge bevidsthed om læring hos eleverne.
Vores arbejde med læring tager udgangspunkt i Crick Learning for Resilient Agency (CLARA). For eleverne betyder det i praksis, at de gennem deres 3 år på gymnasiet arbejder med en struktureret metode til refleksion over egen læring og dermed får de bedst mulige forudsætninger for et godt læringsudbytte.
CLARA bruges til at sætte spotlight på, hvad læring er, hvordan motivation for læring styrkes, og hvordan personlig læringskompetence kan udvikles og forbedres.

Læs mere om CLARA/Learning Power her

Læs mere om vores kursustilbud for undervisere og ledere her

Se en film, hvor elever og lærere fortæller om at bruge CLARA som redskab til læring (rul ca. halvvejs ned ad siden til eksemplet fra Kalundborg Gymnasium)

 

Eksempel på en CLARA læringsprofil:Vores slogan på Kalundborg Gymnasium er ”Det bedste i dig”, og det er præcist det, som vi arbejder med i CLARA-programmet. Her får den enkelte elev mulighed for at udvikle sine læringskompetencer og få mest muligt ud af sin skolegang. Programmet opbygger relationer mellem lærer og elev og fører til øget motivation for læring hos eleverne. Det kan eleverne både bruge på kort sigt i hverdagen på skolen og på lang sigt i deres fremtidige uddannelses- og arbejdsliv. Målet med at bruge CLARA er at styrke elevernes kompetencer til livslang læring og klæde dem på til at begå sig i en kompleks og omskiftelig verden.

Peter Abildgaard Andersen, Rektor, Kalundborg Gymnasium

 

Jeg har valgt at være med i CLARA projektet, fordi jeg har en stor personlig tiltro til styrken ved gode elev-lærer relationer. Karakterer og fraværsregistrering er en nødvendig præmis ved vores skole, men samtidigt bliver fokus på karakterer og fravær desværre en hæmsko for nogle elevers læring. CLARA kan gå ind og skabe et rum, hvor det ikke er karakterer og fravær, som det handler om, men i stedet det som det i virkeligheden burde handle om; læring.

Annette Bach Møller, Lektor, Kalundborg Gymnasium