I dag er alle seks 1.g-klasser gået i gang med deres første tværfaglige forløb, og i den forbindelse har vi haft besøg af VerdensKlasse , som holdt verdensmålsworkshop for eleverne. Efter en fælles introduktion til FN’s verdensmål blev eleverne delt i mindre grupper, hvor de arbejdede med et dilemmaspil. Grupperne skulle påtage sig forskellige roller og argumentere for eller imod forskellige situationer med fokus på verdensmål nr. 10: Mindre ulighed.