1.g’erne nærmer sig den tid i grundforløbet, hvor de skal tage stilling til, hvilken studieretning de vil fortsætte deres gymnasietid på.

Dette års vejledning i studieretningsvalg vil foregå i forskellige etaper:

  • generel vejledning klassevis i uge 38
  • studieretningspræsentationer d. 24. og 25/9.
  • information her på hjemmesiden som giver forældre mulighed for at bidrage med afklaringen
  • afklaringssamtaler mellem elev og studievejleder i uge 40.
  • mulighed for individuelle samtaler mellem forældre/elev og studievejleder eller ledelsesrepræsentant (5. + 6/10) Tilmelding foregår via link i Lectio.

Sidste frist for at indsende ønske til studieretning er 7/10 kl 8.00. Dette foregår via link på elevens Lectio-forside.

Oversigt over studieretninger
En studieretning består af 2-3 fag inden for et specifikt fagområde. Studieretningsvalget er derfor med til at give elevens uddannelse en særlig profil indenfor fx naturvidenskab eller sprog.
På Kalundborg Gymnasium har vi følgende studieretninger:

Oversigt over studieretninger på Kalundborg Gymnasium. Klik på linket under billedet for at gå til siden "ny elev" med en oversigt over studieretningerne

Du kan læse mere om studieretningerne her på hjemmesiden under Ny elev – STX.

Basisinfo
En almindelige studentereksamen består af 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 8 fag på C-niveau. Langt de fleste er obligatoriske, men en del er ikke – og her spiller studieretningsfagene en stor rolle.

Da dansk og historie er obligatoriske A-fag, vil en studieretning med 2 A-fag automatisk opfylde kravet om 4 A-fag.

Andet fremmedsprog
I tillæg til engelsk på mindst B-niveau, skal eleverne vælge, hvilket fremmedsprog de ønsker. Hvis eleven vælger at fortsætte med det sprog, han/hun har haft i grundskolen (tysk eller fransk), får man det på B-niveau og afslutter det dermed efter 2.g.

Hvis man derimod ønsker at lære et nyt sprog (fransk eller spansk), får man det på A-niveau og afslutter det efter 3.g. I skal derfor være opmærksomme på, at en studieretning med 2 A-fag koblet med et begyndersprog giver eleven 5 A-fag.

Et gymnasieforløb med 5 A-fag har både fordele og ulemper: For mange er arbejdet med et helt nyt sprogfag både sjovt og inspirerende. Et ekstra A-niveau er imidlertid ensbetydende med flere skriftlige opgaver, og det er derfor vigtigt at være afklaret med, om man er villig til at bruge mere tid på lektier og opgaver (særligt i 3.g) end kammeraterne med 4 A-fag.

Væsentlige overvejelser
Først og fremmest er det vigtigt, at eleven lader sig lede af sin interesse. De fag, der interesserer en mest, er som regel også dem man klarer sig bedst i fagligt.

Hvis man har en meget klar fornemmelse af, hvilken uddannelse man gerne vil ind på efter gymnasiet, kan det desuden være en god idé at undersøge, om der er specifikke fag, der fungerer som adgangskrav på uddannelsen – og så vælge studieretning efter det.

Beslutningen, om hvilket fremmedsprog eleven skal have, bør baseres på to forhold: Dels lysten til at lære et nyt/blive bedre til et allerede kendt sprog og dels hvor mange A-niveau-fag man ønsker i 3.g.
Eleven er altså ikke forpligtet af det tidligere indsendte sprogønske, og det er væsentligt, at der er sammenhæng mellem sprogvalg og studieretningsvalg.
Ønske til andet fremmedsprog indsendes via spørgeskema i Lectio med frist d. 7/10.

Individuelle konsultationer
Hvis studieretnings- eller fremmedsprogsvalget stadig er vanskeligt efter afklaringssamtalerne og studieretningspræsentationerne, kan I booke en studievejleder eller en ledelsesrepræsentant til en 10-15 minutters samtale. Tilmelding foregår via link i Lectio, og samtalerne afholdes d. 5. og 6. oktober.