Nyrupskolens 8. klasse franskhold og gymnasiets 2.g fortsætterfranskhold har indledt et sprogbrobygningsforløb. D. 11. december besøgte folkeskoleeleverne gymnasiet, hvor gymnasieeleverne tog imod. Formålet med projektet er at vise folkeskoleeleverne, hvor meget man kan udvikle sit fransk fra 8. klasse til 2.g, samtidig med at det også skaber en bevidsthed hos gymnasieleverne om, hvor meget de selv har udviklet sig siden 8. klasse. I timen skulle eleverne i blandede grupper præsentere sig for hinanden, arbejde med en mindre opgave som optakt til kortfilmen ”C’est dimanche” (”Det er søndag”) og afslutningsvis dyste på kryds og tværs i gloser, som hørte til filmen. Næste møde er d. 8. januar, hvor Nyrupskolen er vært. Her skal eleverne arbejde videre med filmen ved at løbe et ”opgaveorienteringsløb” på skolen. Samtidig skal gymnasieeleverne forberede et indslag, som skal præsenteres for folkeskoleeleverne. Parallelt med den franske brobygning kører et tysk brobygningsforløb mellem Hvidebækskolen og gymnasiet. Her er formålet det samme – blot med tyskfaget i centrum.

Hele projektet er støttet af Det Nationale Center for Fremmedsprog, som understøtter 2. fremmedsprogsprojekter i hele landet. 2. fremmedsprog har historisk set haft en stærk plads i det danske uddannelsessystem, og det skal 2. fremmedsprogene også gerne have i fremtiden, da det i en globaliseret verden er vigtigt at kunne tale flere sprog.