Fem elever fra skolens globale elevudvalg deltog i slutningen af november i et Nordplus-projekt om FN’s verdensmål og ”Global Learning Power” på Point College i Porvoo i Finland.

Projektet er et samarbejde mellem fem gymnasier i Danmark, Estland, Finland, Island og Letland. Alle fem skoler er vært for en camp, hvor fem elever fra hver skole deltager og arbejder med ét af de 17 verdensmål.

Emnet for denne camp var verdensmål nr. 3, ”Sundhed og trivsel”. Eleverne arbejdede i internationale grupper med forskellige aspekter af dette emne. Der var naturligvis også tid til socialt samvær, fælles madlavning og hygge, så eleverne kunne lære om forskelle og ligheder mellem de nordiske lande.

En af dagene var udendørsdag, hvor deltagerne vandrede 10 kilometer i en finsk skov og arbejdede med deres emner i en hytte midt i skoven. Det var frost og snevejr hele ugen, så det var en spændende udfordring at gå så mange kilometer i sneen. Der blev naturligvis også tid til et nordisk/baltisk mesterskab i sneboldkamp.

Klik her for at læse mere om turen og se billeder fra campen i Finland

Næste camp i projektet kommer til at foregå i Madona i Letland i slutningen af januar, hvor fem andre elever fra udvalget deltager.