Fem elever fra Globalt elevudvalg er taget til Kuressaare i Estland, hvor de besøger det lokale gymnasium. Her skal de i fællesskab med elever fra Estland, Letland, Litauen, Finland og Island arbejde på et Nordplus-projekt om FN’s verdensmål nr 5, ligestilling mellem kønnene. Efter en “ice breaker”-aktivitet og en selvpræsentation var der foredrag af intet ringere end en meget snakkesalig kommisær i ligestillingssager fra Estland. Derefter gik eleverne i gang i internationale grupper med at præsentere og diskutere eksempler på manglende ‘ligestilling’, fx i sproget (rengøringskone / sygeplejerske) ligesom der blev drøftet løsningsmuligheder. De sidste fotos viser en konkurrence i robot-bowling og -football.