Som landets første gymnasium er Kalundborg Gymnasium nu blevet verdensmålscertificeret. Det skyldes skolens ambitiøse arbejde gennem flere år med at give verdensmålene en central plads i både undervisningen og måden at drive skole på.

En klar plan for skolens arbejde med verdensmålene, flere internationale samarbejder med fokus på bæredygtighed, grønne tiltag på skolen og en aktiv elevgruppe, der er med til at sætte aktiviteter i gang. Det er nogle af elementerne i Kalundborg Gymnasiums indsats for at gøre verdensmålene til en integreret del af skolen.
Nu har skolen modtaget anerkendelse af indsatsen og er blevet verdensmålscertificeret 2030 SKOLE som det første gymnasium i landet. Det er rektor Peter Abildgaard Andersen stolt af:

”I en tid med stort fokus på bæredygtige løsninger på globale udfordringer, spiller verdensmålene en central rolle for alle der arbejder med uddannelse og læring. Vi er glade for og meget stolte af at have en elevgruppe, der interesserer sig for og tager stilling til bæredygtighed både i global og lokal kontekst. Derfor er vi naturligvis meget glade for den anerkendelse, der ligger i at have opnået verdensmålscertificeringen”.

Selvom Kalundborg Gymnasium har opnået certificering, stopper arbejdet ikke her. På skolen har man fortsat ambitioner om at udvikle nye tiltag og nye samarbejder. Blandt andet har man planer om at flere af de tværfaglige forløb tager udgangspunkt i verdensmålene, og at studierejserne får fokus på ét eller flere mål, som er relevant for destinationen, samt at rammerne på skolen bliver endnu mere bæredygtige.
Opsætningen af certificeringsskiltet og fejringen sammen med skolens lærere og elever må vente indtil skolen kan åbnes igen. Men det er godt at have noget at glæde sig til – ikke mindst på et tidspunkt, hvor coronanedlukningen har gjort hverdagen lidt grå.

2030 SKOLER er et certificeringsprogram og et netværk af danske uddannelsesinstitutioner, som har forpligtet sig til at arbejde strategisk og ambitiøst med at lade verdensmålene blive del af skolens undervisning, drift og virke. Det er den almennyttige organisation Chora 2030, som står bag programmet, som har til formål at sikre, at danske børn og unge klædes bedst muligt på til en bæredygtig fremtid.