Torsdag den 5. januar 2023 kl. 19.00 har du mulighed for at høre et spændende foredrag på Kalundborg Gymnasium om unges trivsel.
Vi har inviteret en af Danmarks førende forskere i ungdomsliv Noemi Katznelson, professor og forskningsleder på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet, som kommer og holder oplæg om, hvad det er for tegn på mistrivsel, vi ser hos de unge.
Noemis forskning drejer sig særligt om unge i overgangsfasen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne, livet på ungdomsuddannelsen, de unges motivation og læring og den trivselskrise, vi er vidne til i disse år.
Der er adgang for alle interesserede, og arrangementet er gratis.

Vi glæder os til at byde jer velkommen på gymnasiet!