Kære elever og forældre
Valg af ungdomsuddannelse er et vigtigt valg.
Et valg, der er lettere at træffe, jo mere man ved om ungdomsuddannelserne.

Tirsdag d. 14/11. kl. 19 – 21 har I en enestående mulighed for at høre mere om de gymnasiale uddannelser i Kalundborg.
UU, Allikelund Gymnasium, samt Kalundborg Gymnasium og HF er fælles om arrangementet, som i år foregår på Allikelund Gymnasium – J. Hagemann-Petersens Allé 22, Kalundborg.I vil få en kort præsentation af de to gymnasier og de fem gymnasiale uddannelser. Herefter får I mulighed for at tage en snak med elever og studievejledere fra de to gymnasier:

Kalundborg Gymnasium:

  • HF – Højere forberedelseseksamen
  • STX – Studentereksamen

Allikelund Gymnasium

  • EUX – Kombination af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse
  • HHX – Højere handelseksamen
  • HTX – Højere teknisk eksamen

Vi glæder os til at se jer til denne fælles informationsaften om de gymnasiale uddannelser i Kalundborg.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Med venlig hilsen
Gymnasierne i Kalundborg og UU Kalundborg