I foråret har 3x dansk og 1g drama haft besøg af og undervisning med den lokale forfatter Anna Møller. Vi har nemlig været så heldige, at Statens Kunstfond har bevilget forfatterbesøg og skriveværksteder gennem projektet Huskunstnerordningen.
3x har prøvet kræfter med digte i to danskmoduler. I det kreative skriveværksted skulle eleverne skrive deres egen udgave af Søren Ulrik Thomsens langdigt “Det værste og det bedste”, og det kom der mange gode tekster ud af!

Sammen med Anna Møller har 1g dramaholdet med deltaget i en monolog-workshop. Workshoppen strakte sig over tre moduler, og eleverne har arbejdet med at skabe en karakter og give den en stemme. Afsluttende har de arbejdet med skuespiltekniske virkemidler, iscenesat monologerne og spillet dem for hinanden.

Mange tak for støtten, Statens Kunstfond!