Fra skoleåret 2024 indleder Kalundborg Gymnasium og Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG) et nyt og tættere samarbejde, idet ungdomsuddannelserne HHX og HTX flytter ind på Kalundborg Gymnasium. HHX og HTX vil stadig blive varetaget af NEG, som har det faglige og pædagogiske ansvar, og det vil som udgangspunkt være gymnasielærere, studievejledere og ledere fra NEG, der varetager undervisningen på HHX og HTX.

Direktør for NEG, Steffen Lund udtaler: ”Vi har netop underskrevet en aftale, der indebærer, at alle gymnasieelever i Kalundborg kommer til at gå sammen uanset hvilket gymnasialt tilbud, de har valgt. Helt konkret betyder det, at vores elever på HHX og HTX fra næste skoleår vil gå på Kalundborg Gymnasium.”

Aftalen understøtter det fælles ønske om at styrke de tværgående relationer mellem elever og ansatte fra begge institutioner. Og netop fællesskab har været et af fokuspunkterne for rektor på Kalundborg Gymnasium, Trine Fogh Lauridsen: ”Vores aftale inkluderer, at eleverne på HHX og HTX har mulighed for at engagere sig i diverse elevudvalg, og de har mulighed for at være en del af det eksisterende elevråd her på Kalundborg Gymnasium ligesom de også kan deltage i skolens forskellige sociale arrangementer, fester og aktiviteter efter skoletid,” fortæller Trine Fogh Lauridsen. Hun understreger desuden, at mange undersøgelser viser, at det netop er et stærkt og sundt studiemiljø, der bidrager til unges trivsel og modvirker frafald.

Borgmester Martin Damm er glad for nyheden: ”Denne aftale afspejler en stærk fælles vision om at skabe et inkluderende og et styrket gymnasialt miljø i Kalundborg Kommune med fokus på de unges uddannelsesvej.”