I tilfælde af corona/influenza-symptomer (feber, ru hals, ledsmerter, utilpashed) er det vigtigt at blive hjemme og blive testet for Covid-19. Det sker ved straks at kontakte egen læge, som henviser til det korrekte testcenter. Giv også straks skolen besked.

Hvis testen er negativ, skal du kun blive hjemme ved fortsatte symptomer.
Er testen positiv, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter symptomophør. Hvis du er testet positiv for COVID-19, men ikke har symptomer, skal du blive hjemme i syv dage efter at testen er taget.
Giv skolen besked om testresultatet (Peter/AA: 29 79 79 10 eller Trine/TL: 29 79 79 57).

Hvis du har været i nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19, skal du gå i selvisolation og lade dig teste. Følgende personer betragtes som nære kontakter:

 • Personer, som bor sammen med en smittet person
 • Personer, der har haft direkte fysisk kontakt (f. eks. ved kram) med en smittet person
 • Personer med ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. er blevet hostet på eller har berørt brugt lommetørklæde mv.)
 • Personer, der har haft tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter til en smittet person (f.eks. samtale med personen)

Hvis en person på Kalundborg Gymnasium bliver testet positiv for COVID-19, vil du blive kontaktet hurtigst muligt af skolens ledelse og blive informeret om de retningslinjer, som skolen bliver rådet til at følge af den kommunale sundhedstjeneste.

Daglige anvisninger:

 • Alle skal afspritte eller vaske hænder ved ankomst til og afgang fra skolen, samt ved lokaleskift, toiletbesøg, nys, host og lign. Husk altid at hoste i albuen aldrig i hænderne. Brug af håndsprit forebygger kun smitte, hvis hænderne er synligt rene og tørre.
 • Alle opfordres til at holde en meters afstand (næsetip til næsetip) uden for klassen – og to meter ved råb, sang, foredrag, skuespil og lign.
 • Alle gør rent efter sig selv og sørger for at anbringe affald i affaldskurve og sætte stole op.
 • Fysisk kontakt som håndtryk og kram skal undgås.
 • Hold til højre på gangene og ved hovedindgangen!
 • Der er anbragt håndsprit og klude i alle klasselokaler, i kantinen, ved bogdepotet og i personalerummet.
 • Undgå at dele bøger, skriveredskaber og andre materialer.
 • I G- og B-fløjen samt idræt følges faglæreres anvisning af brug og rengøring af materialer.
 • Sundhedsstyrelsen kræver, at elever og ansatte bærer mundbind eller visir, når de færdes på gang- og fællesarealer. Elever skal ikke bære mundbind under undervisning i klasselokaler.
 • Der er hver dag grundig rengøring, specielt af alle kontaktpunkter, som håndtag og gelændere.

PAUSER OG KANTINE
Alle pauser holdes så vidt muligt klassevis/holdvis og helst udendørs.

Køb i kantinen i frokostpausen skal ske efter denne fordeling:
11.25-11.35: 1.g + 1.hf
11.35-11.45: 2.g, 2.hf, 3.r og 3.g

Kø i kantinen: Hold køkultur og god afstand. Kun hvis man skal handle, stiller man sig i salgsområdet!