Vi er nu klar med et nødskema for afgangselever, som i første omgang gælder i uge 17 og 18. Undervisningen er underlagt strenge krav – så læs venligst følgende retningslinjer grundigt. Husk også altid at overholde Sundhedsstyrelsens fem gode råd (se billede nederst).

Vi har oprettet et nødskema i Lectio, så moduler skrevet med grønt foregår på skolen, og blå moduler er virtuel undervisning. Nogle er jer bliver dobbeltbooket med jeres valghold, og I skal orientere jer i Lectio-noterne om, hvad der bliver gennemgået på valgholdet, mens I har ”almindelig” undervisning.

Der vil højst være tre klasser til stede på skolen ad gangen, og alle elever skal benytte hovedindgangen, når I ankommer, og når I forlader skolen. Her vil AA og HB byde velkommen, vise jer nærmeste håndvask og anvise lokale fra kl 7.30. Der er markeret med pile på gulvet, hvilken vej I skal gå, og I må ikke bevæge jer modsat pilenes retning.

Hver klasse vil være på skolen én dag om ugen fordelt på to faste klasseværelser, og I må ikke benytte andre lokaler end de anviste. Lokalerne er indrettet med faste pladser. Elevpladserne er markeret med navneskilte, og I må ikke bytte rundt eller ændre bordopstillingen.

Hvis du selv eller har nogen i hustanden, der er i risikogruppen, er du anvist til at blive hjemme, og må følge undervisningen live via Teams.

Bemærk, at kantinen er lukket, så I skal selv medbringe mad og drikke og i øvrigt fjerne eget affald efter timen.

Følg desuden med på Lectio, hvor vigtige informationer vil blive delt, enten via beskeder eller via dokumenter under Aktuel information.

Dimmission
Uanset hvilke vilkår vi arbejder under op til sommerferien, arbejder vi på en løsning, hvor vi får fejret vores dimmittender på en god måde. Vi håber selvfølglig, eleverne må køre i studentervogne, men en storstilet dimmissionsfest i hallen er nok ikke realistisk.