Havets biodiversitet globalt og lokalt er for nedadgående. Årsagen menes at være en kombination af klimaforandringer, forurening med f.eks. plastik, tungmetaller, giftstoffer, næringssalte og pesticider, invasive arters tilstedeværelse, overfiskeri, mm.

Med disse problematikker i baghovedet har 2c været på tur til Kalundborg fjord for at undersøge vores fjords tilstand. De brugte dagen på land og i vand med snorkelgrej, hvor de undersøgte livet under havoverfladen vha. gopro, pc, mobiltelefon, labquests og loggerpro, og der blev foretaget en lang række kvalitative og kvantitative undersøgelser, herunder forskellige undersøgelser af blåmuslinger og potentielt spiselige tangarter.

I studieretningen med biologi A og kemi B skal arbejdet fortsættes i de kommende år med fokus på bæredygtige lokale ressourcer i et tværfagligt havprojekt med Kalundborg Kommune, fagene samfundsfag og naturgeografi på gymnasiet samt de lokale folkeskoler. Verdensmål nr 14: Livet i havet bliver her centralt.

Lørdag den 14/9 deltager 2c i projekt ”Havhøst” på havnen fra kl. 14 – 17, hvor alle er velkomne til at få mere at vide om livet under havoverfladen.

Hilsen fra 2C og Thomas Møller