Huebegivenhed
Mellem d. 21. og 23. juni springer alle studenterne ud. Hver afgangselev må invitere op til fem gæster hen til trappen, når man kommen ned efter endt eksamen, men der er ikke begrænsning for antallet af gæster i kantineområdet. Alle gæster skal have gyldigt Coronapas. Hver familie får tildelt et bord til fejring af studenten, og skolen sikrer rigelig afstand til øvrige familier. Alt affald mv. bedes fjernet, inden bordet forlades, ligesom bordplade og stole sprittes af.

Hvis en elev ønsker flere gæster end de tilladte fem, skal arrangementet flyttes udenfor, og skolen opstiller et mindre antal telte til brug for dette.

Translokation
Fredag d. 25. juni foregår den traditionsrige translokation med uddeling af studenterbeviser i Kalundborg Hallen. Da vi max må være 500 siddende deltagere ad gangen, foregår begivenheden af to omgange, og hver elev må invitere max 3 gæster til at overvære det. Også her kræves gyldigt Coronapas for at deltage.

Kl. 9-10: 3c, 3d, 3t, og 3y
Efter arrangementet i hallen er skolen vært ved en lille reception, mens der tages billeder af studenterne, og vi sender de fire klasser afsted i studentervogne kl 11.

Kl. 11-12: 2p, 2q, 3a, 3b, 3km og 3r
Efter arrangementet i hallen er skolen vært ved en lille reception, mens der tages billeder af studenterne, og vi sender de seks klasser afsted i studentervogne kl 13.

Bemærk venligst, at det kun er afgangselevernes familiemedlemmer, der må pynte vognene!

For yderlige information om retningslinjer i forbindelse med studenterfejring henvises til Undervisningsministeriets retningslinjer for fejring af uddannelsesafslutning.

Vi glæder os til at fejre jer!