I år var emnet FN’s verdensmål punkt 14: Livet i havet. Havets globale økosystem er meget påvirket af menneskelig aktivitet i form af forskellige former for forurening, invasive arter, eutrofiering, plastikforurening og klimaforandringer. Det ser skidt ud, så løsninger må findes til gavn for os alle og fremtidens generationer. 

Efter et spændende oplæg af professor Torkel Gissel Nielsen (DTU) skulle alle deltagende klasser tage udgangspunkt i et af disse emner, som de fandt mest relevant og interessant. Læse teori, fremlægge innovative løsninger og præsentere disse for et ekspertpanel bestående af to tidligere C-elever Line og Julie samt Torkel fra DTU. De godt 20 præsentationer indeholdt mange gode og kreative innovative løsninger på udfordringerne i havet, men der kunne kun være etvinderhold. Efter megen diskussion blev ekspertpanelet enige om, at den bæredygtige præmie skulle tildeles: Julie Elisa Willers 2d, Benedikte Kristine Lundén og Daniella Pedersen fra 2c samt Marius Enzo Mortensen fra 3c.

Jeres præsentation om plastikbegrænsning, der var en blanding af en nysgerrighedsskabende introduktion, efterfulgt af en kreativ og debatterende film med interview af personer fra Kalundborgs gader samt afslutning, gav sejren. Stort tillykke til jer. 

På teamets vegne

Thomas Møller