I 3g har 15 elever fysik B som valgfag, hvor de har lært om bæredygtig energi og kraftværker. I den forbindelse besøgte eleverne byens store kraftværk, Asnæsværket.

Først fik eleverne en grundig forklaring om, hvordan kraftværker virker, hvor guiden brugte mange fysikfaglige begreber som brændværdi, nyttevirkning, energiformer og lignende.
Derefter fik eleverne mulighed for selv at blive vist rundt og se alting tæt på. De fik også mulighed for at se det hele højt oppefra, da de var oppe på taget af den 80 m høje bygning.
Asnæsværket har indtil nu været et kulkraftværk men forbruger gradvist det sidste af kullageret for dernæst at skifte over til træflis, som er CO2-neutralt og derfor mere miljøvenligt. Kraftværket kommet til at kunne brænde op til 200 tons træflis af i timen for at producere de store mængder strøm, der er behov for.