2c var den 28/9 tidligt oppe for at undersøge vandprøver ved Statens Naturhistoriske Museums laboratorier i et real science projekt: ”DNA og Liv”. Ved hjælp af en enkel vandprøve fra en sø kan man undersøge, om der lever sjældne, truede eller almindelige arter i denne sø. Undersøgelserne er en del af et landsdækkende videnskabeligt forskningsprojekt mellem Københavns Universitet og de danske gymnasier og har til formål at afdække, hvilke arter der lever i vore søer og dermed også, hvilke arter der måske er forsvundet eller kommet til. Det er fantastisk at deltage i konkret videnskabeligt arbejde.

I løbet af dagen fik eleverne indblik i metoden Real time PCR og de bestemte, hvilke arter der lever i Skuldelev sø. Bl.a. aborre, skalle og gedde samt forskellige truede padder og to typer søkrebs.

Desuden lavede 2c en artsbestemmelse af de forskellige fisk og vi diskuterede de to metoders fordele og ulemper.