Udstillingen hedder Min by – Min i historie, og er en fortælling om Industrien i Kalundborg.

Det er en personlig fortælling, som tager udgangspunkt i elevernes egen oplevelse af hvad der har, og har haft, betydning for byen og dem selv.

Den handler om de store industrier. Skibsværftet, Bukh, Carmen, DFØ og Novo. Om den infrastruktur, der har været en forudsætning for at industrierne kunne være her, og ikke mindst om de mennesker der har boet, levet og arbejdet her.

Ideen til projektet opstod under er foredrag om CLARA, som er et motiverings- og evalueringssystem, der har til hensigt at skabe refleksion over egen læring hos eleverne. I CLARA -modellen er læringsdimensionerne: Bevidsthed om egen læring, meningsskabelse, håb og optimisme, samarbejde, tilknytning og nysgerrighed. Disse dimensioner kunne umiddelbart implementeres i et historiefagligt forløb om industrialisering før og nu.

For at opfylde læringsdimensionerne var det vigtigt at eleverne i 2a fik mulighed for at gennemføre et praktisk projekt, hvor de selv skulle skabte rammerne for læring – for andre. Derfor ville vi gerne lave en udstilling om industrialisering på Kalundborg og Omegns Museum. Museumsinspektør Mads Findal gik straks med på ideen, og stillede et lokale til rådighed.

2a havde kun 10 moduler til rådighed til projektet, så vi havde travlt.

I første uge har arbejdede 2a med udstillingens faglige indhold. Det gav mening for mange elever i klassen – fordi de på en eller anden måde har tilknytning til byens store industrier, og mange elever har talt med deres forældre, bedsteforældre og i et enkelt tilfælde oldeforældre, om emnet. Forældre og bedsteforældre har også bidraget med ting fra de forskellige perioder.

I anden uge gik 2a i gang med opsætningen af udstillingen. Det handlede om at tænke kreativt og innovativt og om at udføre praktisk arbejde.

Det var måske her vi mødte de største udfordringer. Det viste sig, at det bestemt ikke var alle elever, der havde lært at bruge boremaskine, stiksav, malerpensel og tapetklister. Heldigvis opdagede mange af eleverne også at det var sjovt og spændende  at lave opsætningen af udstillingen, og mange har bidraget positivt og kreativ, med stor hjælp fra vores pedel Henrik.

Udstillingen åbnede torsdag d. 29/11 og vil være at se på museet indtil d. 19/12. Vi synes selv at udstillingen er blevet rigtig god, og mange elever  i 2a synes de har lært rigtig meget. Vi håber at Vores Historie,  og vores gymnasiearbejde, også kan være interessant og relevant for andre i lokalområdet.

Tekst: KA, Foto: FS