Besøg fra Portugal

Besøg fra Portugal

Kalundborg Gymnasium har fra den 6. september til den 13. september haft besøg af 25 elever og 3 lærere fra skolen ESAF (Escola Secundária Alcaides de Faria), der ligger i byen Barcelos i Portugal. Både elever og lærere har boet hjemme hos forskellige værtsfamilier i...
Fjorden undersøges

Fjorden undersøges

Havets biodiversitet globalt og lokalt er for nedadgående. Årsagen menes at være en kombination af klimaforandringer, forurening med f.eks. plastik, tungmetaller, giftstoffer, næringssalte og pesticider, invasive arters tilstedeværelse, overfiskeri, mm. Med disse...