A-dag

A-dag

På a-dagen fik 1a, 2a og 3a besøg af DTU Science Show. Der var kemikalier, der skiftede farve, flammer i mange farver og et lysende kemikalie ved navn luminol. Flydende nitrogen (som er −195,8 °C) kunne sammenpresse balloner og fryse luftens vand til iskrystaller....
Simon Fruelund på besøg

Simon Fruelund på besøg

Tirsdag d. 19. marts kiggede forfatteren Simon Fruelund forbi Kalundborg Gymnasium, hvor han holdt oplæg for 3.g-danskholdene og deres lærere. Fruelunds besøg var et led i danskholdenes arbejde med minimalistisk litteratur. Især med sit hovedværk ”Borgerligt tusmørke”...
Kvitteringsbreve i e-boks

Kvitteringsbreve i e-boks

Skolen har den 11. marts 2019 sendt kvitteringsbreve i e-Boks til ansøgere til 1.hf og 1.stx, som har søgt via optagelse.dk inden ansøgningsfristen 1. marts 2019. Hvis du ikke har hørt fra os, kan det være fordi du ikke har fået oprettet en e-Boks. Du er velkommen til...
CD-dag 2019

CD-dag 2019

I år var emnet FN’s verdensmål punkt 14: Livet i havet. Havets globale økosystem er meget påvirket af menneskelig aktivitet i form af forskellige former for forurening, invasive arter, eutrofiering, plastikforurening og klimaforandringer. Det ser skidt ud, så...