I forbindelse med valget af studieretning tilbyder vi alle 1g-elever og forældre en samtale med enten en studievejleder, en faglærer eller en ledelsesrepræsentant. Tilbuddet er ment som en hjælp til de elever, der er meget i tvivl efter studieretningspræsentationerne d. 21/9, og som gerne vil have en ekstra drøftelse og vejledning inden valget træffes. Man tilmelder sig via spørgeskema i Lectio, og samtalerne finder sted d. 2. oktober.