1a har i fysik og kemi fokuseret på forskellige energikilder og kraftværker, hvor der også er fokus på, hvordan røgen bliver renset. I den forbindelse besøgte eleverne byens store kraftværk, Asnæsværket.

Først fik eleverne en grundig forklaring om, hvordan kraftværker virker, og hvordan der er fokuseret på at forurene så lidt som muligt, og hvor både materialer, el og varme bliver udnyttet bedst muligt. 
Derefter fik eleverne mulighed for selv at blive vist rundt og se alting tæt på. De fik også mulighed for at se det hele højt oppefra, da de var oppe på taget af den 84 m høje bygning.

Dette var sidste chance for at få en rundvisning ved de meget store bygninger og maskiner, der før er blevet brugt som kulkraftværk. Der er nemlig ved at blive bygget en meget mindre blok til at udvinde energi af træflis hvor teknologien er moderniseret.